Edipresse Polska SA wygrywa proces z Anną Janicką

21 kwietnia 2015r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Anny Janickiej w sprawie z jej powództwa przeciwko Edipresse Polska S.A. o ochronę dóbr osobistych i nakazał Annie Janickiej zwrócić Edipresse Polska S.A. koszty procesu.

W 2011 roku Edipresse Polska S.A. poinformowała media o tym, że podejrzewa Annę Janicką
o ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa Edipresse Polska S.A.  Anna Janicka pracowała dla Edipresse Polska S.A. przy projekcie magazynu Flesz Gwiazdy i Styl  od lipca 2010 r. do lipca 2011 r. Następnie przeszła na stanowisko redaktor naczelnej magazynu Show w wydawnictwie Bauer przed wejściem na rynek pierwszego numeru Flesz Gwiazdy i Styl.

W odpowiedzi Anna Janicka wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o m.in. zakazanie Edipresse Polska S.A. naruszania  jej dóbr osobistych.  Sąd I instancji oddalił jej powództwo.  Anna Janicka wniosła apelację.

Sąd Apelacyjny w dniu 21 kwietnia stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że podziela ustalenia Sądu I instancji.  Zdaniem Sądu działanie Edipresse Polska S.A. nie było bezprawne, podobieństwa pomiędzy Fleszem i Show, zbieżność czasu  i zachowanie Anny Janickiej, dawały Edipresse Polska S.A. podstawy do formułowania  takich podejrzeń względem niej.

Wyrok jest prawomocny.

Comments are closed.