Edipresse wygrywa proces z Bauer

1 października 2015r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Edipresse w sprawie z powództwa Bauer przeciwko Edipresse o naruszenie dóbr osobistych Bauer i popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji, tym samym oddalając powództwo Bauer w całości.
W 2011 roku Edipresse poinformowała media o tym, że w czasopiśmie Show, wydawnictwa Bauer, pojawiły się zmiany dokładnie obejmujące założenia nowego magazynu Edipresse – Flesz. Edipresse stwierdziło, że jej zdaniem, zmiany są wynikiem działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. W związku z tym oświadczeniem Bauer wystąpił na drogę sądową przeciwko Edipresse.
Sąd Apelacyjny w dniu 1 października br. stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że Edipreesse miało prawo do zgłoszenia powyższych zastrzeżeń. W konsekwencji, działanie Edipresse nie było bezprawne.
Wyrok jest prawomocny.

Comments are closed.